Bristol Regional Sunday Lge

 

Sunday 12th November 2017.

 

 

 

Division One

 

Score

Referee

 

Hillfields Sunday

V

Cribbs

4=0

Frank White

 

Sportsman

V

FC Miners

OFF

 

Lebeq

V

Galenicals

0=3

J Austin

 

AFC Tap and Barrel

V

Azzuri Bristol

OFF

 

Centaur

V

Yate Rangers 2.0

3=1

Tom Boylan